Navbatdan tashqari - Yagona aksiyadorlar qarori

Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar

Ovoz berish yakunlari

yoqlash

qarshi

betaraflar

%

soni

%

soni

%

soni

1.

«Hamkor Sug’urta» AJ Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Boshqaruviga a’zoligiga nomzodlarni tayinlash hamda moliyaviy-xo‘jalik faoliyatidagi muxim faktlarni e’lon qilish to‘g‘risida

100%

5 000 000